a man whose wife committed adultery

listen to the pronunciation of a man whose wife committed adultery
a man whose wife committed adultery

  Silbentrennung

  a man whose wife com·mit·ted a·dul·te·ry

  Türkische aussprache

  ı män huz wayf kımîtıd ıdʌltıri

  Aussprache

  /ə ˈman ˈho͞oz ˈwīf kəˈmətəd əˈdəltərē/ /ə ˈmæn ˈhuːz ˈwaɪf kəˈmɪtəd əˈdʌltɜriː/
Favoriten