a hole through which a button is pushed to secure a garment or some part of one

listen to the pronunciation of a hole through which a button is pushed to secure a garment or some part of one
Englisch - Türkisch

Definition von a hole through which a button is pushed to secure a garment or some part of one im Englisch Türkisch wörterbuch

buttonhole
{i} ilik
buttonhole
(Tıp) butonol
buttonhole
düğme deliği
buttonhole
düğme iliği

O, düğme iliğine bir çiçek sıkıştırdı. - He stuck a flower in his buttonhole.

buttonhole
durdurup dinlemeye zorlamak
buttonhole
yakaya takılan çiçek
buttonhole
button ilik açan alet veya kimse
buttonhole
çiçek/düğme ilik
buttonhole
sustur
buttonhole
{i} iliğe takılan çiçek
buttonhole
{f} yakasına yapışmak
buttonhole
{f} ilik açmak
buttonhole
{f} düğme dikmek
Englisch - Englisch
buttonhole
a hole through which a button is pushed to secure a garment or some part of one

  Silbentrennung

  a hole through which a but·ton I·s pushed to se·cure a gar·ment or some part of one

  Türkische aussprache

  ı hōl thru hwîç ı bʌtın îz pûşt tı sîkyûr ı gärmınt ır sʌm pärt ıv hwʌn

  Aussprache

  /ə ˈhōl ˈᴛʜro͞o ˈhwəʧ ə ˈbətən əz ˈpo͝osʜt tə səˈkyo͝or ə ˈgärmənt ər ˈsəm ˈpärt əv ˈhwən/ /ə ˈhoʊl ˈθruː ˈhwɪʧ ə ˈbʌtən ɪz ˈpʊʃt tə sɪˈkjʊr ə ˈɡɑːrmənt ɜr ˈsʌm ˈpɑːrt əv ˈhwʌn/

  Wort des Tages

  illeist
Favoriten