a hoe that is used by pushing rather than pulling

listen to the pronunciation of a hoe that is used by pushing rather than pulling
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
scuffle
a hoe that is used by pushing rather than pulling

  Silbentrennung

  a Hoe that I·s used by push·ing rath·er than pulling

  Türkische aussprache

  ı hō dhıt îz yuzd bay pûşîng rädhır dhın pûlîng

  Aussprache

  /ə ˈhō ᴛʜət əz ˈyo͞ozd ˈbī ˈpo͝osʜəɴɢ ˈraᴛʜər ᴛʜən ˈpo͝oləɴɢ/ /ə ˈhoʊ ðət ɪz ˈjuːzd ˈbaɪ ˈpʊʃɪŋ ˈræðɜr ðən ˈpʊlɪŋ/

  Wort des Tages

  cacophony
Favoriten