a good mood

listen to the pronunciation of a good mood
Englisch - Türkisch

Definition von a good mood im Englisch Türkisch wörterbuch

mood
atmosfer
mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Öğretmenimizin havası yerinde. - Our teacher is in a good mood.

Gerçekten de havamda değilim. - I'm in a really bad mood.

good mood
iyi ruh hali

İyi ruh hali içindeki herkes yarın başlayacak olan beş günlük tatili dört gözle bekliyor. - Everybody is in a good mood looking forward to the five-day holiday that starts tomorrow.

mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
hal

O seninle konuşmayı reddedebilir çünkü o çok kötü bir ruh hali içinde. - She may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.

O kötü bir ruh hali içinde. - She is in a bad mood.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
Englisch - Englisch
mood
A mood
humour
good mood
cheerful disposition, pleasant frame of mind, nice feeling, good temper
a good mood
Favoriten