a function whose derivative is a given function; an antiderivative

listen to the pronunciation of a function whose derivative is a given function; an antiderivative
Englisch - Türkisch

Definition von a function whose derivative is a given function; an antiderivative im Englisch Türkisch wörterbuch

primitive
{i} ilk insan
primitive
{i} primitif
indefinite integral
belirsiz integral
primitive
ilkel

Onlar bu ilkel aletleri kullandılar. - They used those primitive tools.

İlkel toplumlarda takas kullanılmıştır. - In primitive societies barter was used.

primitive
{s} basit
primitive
{s} ilk

İlkel toplumlarda takas kullanılmıştır. - In primitive societies barter was used.

Büyü, ilkel toplumda önemli bir rol oynar. - Magic plays an important part in primitive society.

indefinite integral
(Bilgisayar,Matematik) belgisiz tümlev
primitive
(isim) ilk insan, primitif, yapmacıksız ve kendi kendini yetiştirmiş ressam, kök sözcük
primitive
kurala bağlı olmayıp işitilerek öğrenilen kelime
primitive
(Tıp) Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.)
primitive
{s} ilk çağa ait
primitive
evvelki
primitive
kaba
primitive
türetilmemiş
primitive
{i} kök sözcük
primitive
eski usul
Englisch - Englisch
indefinite integral
primitive
a function whose derivative is a given function; an antiderivative
Favoriten