a fancy pigeon, in which the feathers of the neck form a hood, whence the name

listen to the pronunciation of a fancy pigeon, in which the feathers of the neck form a hood, whence the name
Englisch - Türkisch

Definition von a fancy pigeon, in which the feathers of the neck form a hood, whence the name im Englisch Türkisch wörterbuch

jacobin
Dominik tarikatında papaz
jacobin
Fransa ihtilâli sırasmda şiddet dönemini başlatan politikacı
jacobin
(Sosyoloji, Toplumbilim) jakoben
Englisch - Englisch
jacobin
a fancy pigeon, in which the feathers of the neck form a hood, whence the name
Favoriten