a drug that reduces mental activity and excitement

listen to the pronunciation of a drug that reduces mental activity and excitement
Englisch - Türkisch

Definition von a drug that reduces mental activity and excitement im Englisch Türkisch wörterbuch

sedative
{i} yatıştırıcı

Tom'a bir yatıştırıcı verdim. - I gave Tom a sedative.

Tom'a hafif bir yatıştırıcı verdim. - I gave Tom a mild sedative.

sedative
sakinleştirici

Hemşire, Tom'a sakinleştirici verdi. - The nurse has given Tom a sedative.

Ona bir sakinleştirici verdim. - I gave her a sedative.

sedative
teskin edici
sedative
uyutucu
sedative
uyku ilacı
sedative
(Diş Hekimliği) Sedasyon sağlayan;sedasyon
sedative
{s} müsekkin
sedative
(Tıp) () Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler
sedative
(Biyoloji) sedatif
sedative
{i} yatıştırıcı ilaç
sedative
yatıştırıcı herhangi bir şey
Englisch - Englisch
sedative
a drug that reduces mental activity and excitement

  Silbentrennung

  a drug that reduces men·tal ac·ti·vi·ty and ex·cite·ment

  Türkische aussprache

  ı drʌg dhıt ridusîz mentıl äktîvıti ınd îksaytmınt

  Aussprache

  /ə ˈdrəg ᴛʜət rēˈdo͞osəz ˈmentəl akˈtəvətē ənd əkˈsītmənt/ /ə ˈdrʌɡ ðət riːˈduːsɪz ˈmɛntəl ækˈtɪvətiː ənd ɪkˈsaɪtmənt/

  Wort des Tages

  etiolate
Favoriten