a drug that acts to temporarily increase mental alertness or awareness

listen to the pronunciation of a drug that acts to temporarily increase mental alertness or awareness
Englisch - Englisch
psychostimulant
a drug that acts to temporarily increase mental alertness or awareness

  Silbentrennung

  a drug that acts to tem·po·ra·ri·ly in·crease men·tal a·lert·ness or a·ware·ness

  Türkische aussprache

  ı drʌg dhıt äks tı tempırerıli înkris mentıl ılırtnıs ır ıwernıs

  Aussprache

  /ə ˈdrəg ᴛʜət ˈaks tə ˌtempərˈerəlē ənˈkrēs ˈmentəl əˈlərtnəs ər əˈwernəs/ /ə ˈdrʌɡ ðət ˈæks tə ˌtɛmpɜrˈɛrəliː ɪnˈkriːs ˈmɛntəl əˈlɜrtnəs ɜr əˈwɛrnəs/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten