a disability resulting from damage to the brain before or during birth

listen to the pronunciation of a disability resulting from damage to the brain before or during birth
Englisch - Türkisch

Definition von a disability resulting from damage to the brain before or during birth im Englisch Türkisch wörterbuch

cerebral palsy
(Tıp) serebral palsi
cerebral palsy
(Tıp, İlaç) 1-Çocuklarda bedensel sakatlık yaratan en yaygın hastalık.2-Serebral Palsi (SP)3-Enfantil dönem sırasında veya prenatal veya perinatal dönemde meydana gelen beyin hasarının (genellikle anoxia’ye bağlı) neden olduğu bir non-progresif nöromusküler bozukluklar grubu.4-Gelişmekte olan beyin dokusunda zedelenme sonucu oluşan duruş ve hareketbozukluğu.(Zeka genellikle normaldir.)
Englisch - Englisch
cerebral palsy
a disability resulting from damage to the brain before or during birth

  Silbentrennung

  a dis·a·bi·li·ty resulting from dam·age to the brain be·fore or dur·ing birth

  Türkische aussprache

  ı dîsıbîlîtiz rizʌltîng fırm dämıc tı dhi breyn bîfôr ır dyûrîng bırth

  Aussprache

  /ə dəsəˈbələtēz rēˈzəltəɴɢ fərm ˈdaməʤ tə ᴛʜē ˈbrān bəˈfôr ər ˈdyo͝orəɴɢ ˈbərᴛʜ/ /ə dɪsəˈbɪlɪtiːz riːˈzʌltɪŋ fɜrm ˈdæməʤ tə ðiː ˈbreɪn bɪˈfɔːr ɜr ˈdjʊrɪŋ ˈbɜrθ/

  Wort des Tages

  pandemic
Favoriten