a diminutive of the female given names emily and emma

listen to the pronunciation of a diminutive of the female given names emily and emma
Englisch - Türkisch

Definition von a diminutive of the female given names emily and emma im Englisch Türkisch wörterbuch

Em
{i} katrat (baskı aralığı)
Em
(isim) katrat (baskı aralığı)
Englisch - Englisch
Em

Mind you, he never calls me anything back. Isn't that the way of it? What do men call their wives. 'Em...' Like every woman in the planet was christened Emily. 'Em...is that shirt clean?'.

a diminutive of the female given names emily and emma

  Silbentrennung

  a di·mi·nu·tive of the fe·male giv·en names E·mi·ly and Em·ma

  Türkische aussprache

  ı dîmînyıtîv ıv dhi fimeyl gîvın neymz emîli ınd emı

  Aussprache

  /ə dəˈmənyətəv əv ᴛʜē ˈfēˌmāl ˈgəvən ˈnāmz ˈeməlē ənd ˈemə/ /ə dɪˈmɪnjətɪv əv ðiː ˈfiːˌmeɪl ˈɡɪvən ˈneɪmz ˈɛmɪliː ənd ˈɛmə/

  Wort des Tages

  gourmet
Favoriten