a diminutive of the female given name victoria

listen to the pronunciation of a diminutive of the female given name victoria
Englisch - Englisch
Vic
a diminutive of the female given name victoria

  Silbentrennung

  a di·mi·nu·tive of the fe·male giv·en name Vic·to·ri·a

  Türkische aussprache

  ı dîmînyıtîv ıv dhi fimeyl gîvın neym vîktôriı

  Aussprache

  /ə dəˈmənyətəv əv ᴛʜē ˈfēˌmāl ˈgəvən ˈnām vəkˈtôrēə/ /ə dɪˈmɪnjətɪv əv ðiː ˈfiːˌmeɪl ˈɡɪvən ˈneɪm vɪkˈtɔːriːə/

  Wort des Tages

  glower
Favoriten