a decree or law that prohibits

listen to the pronunciation of a decree or law that prohibits
Englisch - Englisch
proscription
a decree or law that prohibits

  Silbentrennung

  a de·cree or law that prohibits

  Türkische aussprache

  ı dîkri ır lô dhıt prōhîbıts

  Aussprache

  /ə dəˈkrē ər ˈlô ᴛʜət prōˈhəbəts/ /ə dɪˈkriː ɜr ˈlɔː ðət proʊˈhɪbəts/

  Wort des Tages

  flustered
Favoriten