a condition of a material in which magnetic domains are aligned

listen to the pronunciation of a condition of a material in which magnetic domains are aligned
Englisch - Türkisch

Definition von a condition of a material in which magnetic domains are aligned im Englisch Türkisch wörterbuch

magnetism
manyetizma

Elektrik akımı manyetizma oluşturabilir. - An electric current can generate magnetism.

magnetism
çekicilik
magnetism
mıknatıslık
magnetism
mıknatısiyet husule getiren şey
magnetism
{i} cazibe
magnetism
mıknatısiyet
magnetism
çekicilik/manyetizma
Englisch - Englisch
magnetism
a condition of a material in which magnetic domains are aligned

  Silbentrennung

  a con·di·tion of a ma·te·ri·al in which mag·net·ic domains are aligned

  Türkische aussprache

  ı kındîşın ıv ı mıtîriıl în hwîç mägnetîk dōmeynz ır ılaynd

  Aussprache

  /ə kənˈdəsʜən əv ə məˈtərēəl ən ˈhwəʧ magˈnetək dōˈmānz ər əˈlīnd/ /ə kənˈdɪʃən əv ə məˈtɪriːəl ɪn ˈhwɪʧ mæɡˈnɛtɪk doʊˈmeɪnz ɜr əˈlaɪnd/

  Wort des Tages

  schmendrik
Favoriten