a complete reading of the koran

listen to the pronunciation of a complete reading of the koran
Englisch - Türkisch
hatim duası prayer after
a complete reading of the koran

  Silbentrennung

  a com·plete read·ing of the Ko·ran

  Türkische aussprache

  ı kımplit ridîng ıv dhi kôrän

  Aussprache

  /ə kəmˈplēt ˈrēdəɴɢ əv ᴛʜē kôˈrän/ /ə kəmˈpliːt ˈriːdɪŋ əv ðiː kɔːˈrɑːn/

  Wort des Tages

  jimjams
Favoriten