a change directly from the solid to the gaseous state without becoming liquid

listen to the pronunciation of a change directly from the solid to the gaseous state without becoming liquid
Englisch - Türkisch

Definition von a change directly from the solid to the gaseous state without becoming liquid im Englisch Türkisch wörterbuch

sublimation
(Tıp) Katı bir cismin gaz hale geçmesi
sublimation
yüceltme
sublimation
süblimasyon
sublimation
arıtma
sublimation
uçunum
sublimation
uçunma
sublimation
{i} süblimleştirme
sublimation
{i} bilinçaltındaki güdüleri iyiye yönlendirme
sublimation
{i} ulvileştirme
sublimation
{i} süblimleşme
sublimation
(Tıp) Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi
Englisch - Englisch
sublimation
a change directly from the solid to the gaseous state without becoming liquid

  Silbentrennung

  a change di·rect·ly from the sol·id to the gas·e·ous state with·out be·com·ing liq·uid

  Türkische aussprache

  ı çeync dayrekli fırm dhi sälıd tı dhi gäsiıs steyt wîdhaut bîkʌmîng lîkwıd

  Aussprache

  /ə ˈʧānʤ dīˈreklē fərm ᴛʜē ˈsäləd tə ᴛʜē ˈgasēəs ˈstāt wəᴛʜˈout bəˈkəməɴɢ ˈləkwəd/ /ə ˈʧeɪnʤ daɪˈrɛkliː fɜrm ðiː ˈsɑːləd tə ðiː ˈɡæsiːəs ˈsteɪt wɪðˈaʊt bɪˈkʌmɪŋ ˈlɪkwəd/

  Wort des Tages

  pandemic
Favoriten