ın this situation

listen to the pronunciation of ın this situation
Englisch - Türkisch

Definition von ın this situation im Englisch Türkisch wörterbuch

In this situation.
bu durumda

Tom Mary'ye bu durumda ne yapması gerektiğini düşündüğünü sordu. - Tom asked Mary what she thought he should do in this situation.

Bu durumda ne yapmalılar? - What should they do in this situation?

ın this situation

  Silbentrennung

  ın this si·tu·a·tion

  Türkische aussprache

  în dhîs sîçueyşın

  Aussprache

  /ən ᴛʜəs ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ɪn ðɪs ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  Videos

  ... I wanted to ask you about the situation that The Atlantic ...
  ... And it's not a good situation to have the two growing at ...

  Wort des Tages

  spall
Favoriten