ı want my initials on this

listen to the pronunciation of ı want my initials on this
Englisch - Türkisch

Definition von ı want my initials on this im Englisch Türkisch wörterbuch

I want my initials on this
bunun üzerine baş harflerimi yazdırmak istiyorum
ı want my initials on this

    Türkische aussprache

    ay wônt may înîşılz ôn dhîs

    Aussprache

    /ˈī ˈwônt ˈmī əˈnəsʜəlz ˈôn ᴛʜəs/ /ˈaɪ ˈwɔːnt ˈmaɪ ɪˈnɪʃəlz ˈɔːn ðɪs/
Favoriten