özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu

listen to the pronunciation of özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu
Türkisch - Türkisch
sanatoryum
özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu

    Silbentrennung

    ö·zel·lik·le ve·rem·li has·ta·la·rın i·yi·leş·ti·ril·me·si i·çin ku·rul·muş sağ·lık ku·ru·lu·şu

    Wort des Tages

    gnathonic
Favoriten