önyargı

listen to the pronunciation of önyargı
Türkisch - Englisch
prejudice

People here are very prejudiced. - Burada insanlar çok önyargılı.

His opinion is free from prejudice. - Onun görüşü önyargısızdır.

bias

This is a biased article. - Bu önyargılı bir makale.

I think Tom is biased. - Tom'un önyargılı olduğunu düşünüyorum.

preconception
prejudgment
preconceived opinion
prejudice, preconception, bias peşin hüküm
prejudgement [Brit.]
forejudgment
jaundice
forejudgement
prepossession
{i} prejudgement
partipris
önyargılar
preconceptions
önyargılar
prejudices

We should not be influenced in our decisions by our prejudices. - Kararlarımızda önyargılarımızdan etkilenmemeliyiz.

The prejudices against Québec exist due to its linguistic intransigence. - Dilsel uyuşmazlık nedeniyle Quebec'e karşı önyargılar vardır.

etnik önyargı
ethnic prejudice
sosyoekonomik önyargı
(Pisikoloji, Ruhbilim) socioeconomic bias
yerel önyargı
(Politika, Siyaset) local prejudice
Türkisch - Türkisch
peşin hüküm, peşin yargı
önyargı
Favoriten