önemi yok

listen to the pronunciation of önemi yok
Türkisch - Englisch
Never mind, It makes no odds
no matter

No matter what I tried, Ken wouldn't do what I told him to do. - Ne kadar çabalarsam çabalayayım önemi yok, Ken ona yapmasını söylediğim şeyi yapmadı.

He who wants to travel the path of wisdom must not fear failure, for no matter how much progress he makes, his goal remains unattainably far off. - Bilgelik yolunda yürümek isteyen hatadan korkmamalı, zira ne kadar çok gelişme yaparsa yapsın hiç önemi yok, onun amacı elde edilemeyecek kadar uzak kalır.

it doesn't matter

It doesn't matter whether she admits her guilt or not. - Suçunu kabul edip etmemesinin hiçbir önemi yok.

It doesn't matter what I believe. - Neye inandığımın önemi yok.

(Konuşma Dili) It doesn't matter./It's not important
it makes no matter
neither here nor there
of no consequence
it makes no odds
that makes no odds
onun önemi yok
it is neither here nor there
artık önemi yok
it's not important anymore
artık önemi yok
it doesn't matter anymore
hiç önemi yok
it doesn't matter in the least
paranın önemi yok
money is no object
önemi yok
Favoriten