çelebi

listen to the pronunciation of çelebi
Türkisch - Englisch
hist. title of the leader of a dervish order
hist. prince
formerly title of respect for a man (used after a name)
gentleman, educated person; courteous, well-mannered
well-bred, educated
courteous
chalabi
Koyun olmayan köyde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
(Atasözü) Among the blind one-eyed man is king
evliya çelebi
Evliya Çelebi (also known as Derviş Mehmed Zılli) (March 25, 1611;1682) was the most famous Ottoman traveler, having journeyed throughout the territories of the Ottoman Empire and the neighbouring lands over a period of forty years
koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
(Atasözü) An inferior thing seems first-rate to those who have never known anything better
Türkisch - Türkisch
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse): "Yeleği gümüş köstekli, fesi kalıpsız, orta yaşlı bir adamdı
Bektaşi ve Mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen unvan
Bay
Hristiyan tüccar
Son derece Osmanlı ve çelebi."- A. İlhan
Görgülü, terbiyeli, olgun kimse
Bektaş ve Mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen ünvan
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
ÇELEBİ
(Osmanlı Dönemi) Efendi, kibar kimse
ÇELEBİ
(Osmanlı Dönemi) Mevlânâ soyundan gelenlerle, mevlevilerin büyüklerine verilen ünvan
ÇELEBİ
(Osmanlı Dönemi) Mevlâna postnişinine verilen ünvan
ÇELEBİ
(Osmanlı Dönemi) Çelebi, Sultan Mehmed devrine kadar padişah oğullarına verilen ünvan idi
Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
(Atasözü) "Ortamda tecrübeli veya ehil insanlar bulunmadığında, tecrübesiz veya toy insanlara hakettiğinin üstünde önem gösterilir" anlamında bir söz
koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
(Atasözü) ortamda tecrübeli veya ehil insanlar bulunmadığında, tecrübesiz veya toy insanlara hakettiğinin üstünde önem gösterilir
EVLİYA ÇELEBİ
(Osmanlı Dönemi) Kütahya'lı olup, Mi: 25 Mart 1611'de doğmuştur. Meşhur eseri; Seyahatnâme'sidir
SÜLEYMAN ÇELEBİ
(Osmanlı Dönemi) İlk mevlid yazan ve bunda en çok muvaffak olan ehl-i velâyet bir zât olup, hicri 780'de Bursa'da vefat etmiştir. "Vesilet-ün Necât", meşhur mevlid kitabının esas adıdır
isa çelebi
Yıldırım Bayezit'in oğlu olup Fetret Devri'nde taht mücadelesi vermiş, ancak 1405'te çelebi Mehmet'in adamları tarafından öldürülmüş Osmanlı şehzadesi
çelebi
Favoriten