çörten

listen to the pronunciation of çörten
Türkisch - Englisch
Türkisch - Türkisch
Pınar ve su kaynaklarına yapılan ağaçtan küçük oluk
çeşme veya dam kenarlarında bulunan ağaç veya teneke oluk
Dam çevresindeki yağmur sularını oluklardan alıp duvar temelinden uzağa akıtan, saçak kenarlarından dışarı doğru uzanmış ağaç oluk
Dam çevresindeki yağmur sularını oluklardan alıp duvar temelinden uzağa akıtan, saçak kenarından dışarı doğru uzanmış oluk
Damdaki suyun akması için yapılan oluk
Toprak damlardaki yağmur suyunu akıtmaya yarayan üstü açık boru
çörten
Favoriten