(webdb tutorial guide; search in this book)

listen to the pronunciation of (webdb tutorial guide; search in this book)
Englisch - Türkisch

Definition von (webdb tutorial guide; search in this book) im Englisch Türkisch wörterbuch

generate
{f} üretmek

Yeni gelir üretmek zorundayız. - We have to generate new revenue.

Nükleer enerji santralleri, ısı üretmek için uranyum fizyonuna dayanır. - Nuclear power plants rely upon the fission of uranium to generate heat.

generate
oluşturmak
generate
{f} meydana getirmek
generate
{f} üretmek; meydana getirmek; -e yol açmak
advanced search
(Bilgisayar) gelişmiş arama
generate
vücuda getirmek
generate
yol açmak
generate
vermek
generate
(Dilbilim) oluşturma

Bu modül ile Enter tuşunun bir olay oluşturmasını sağlayabilirsiniz. - With this module you can make the Enter key generate an event.

generate
(Tıp) generat
generate
{f} dünyaya getirmek
generate
üret

Bu baraj büyük miktarda elektrik üretti. - This dam has generated a lot of electricity.

Turizm birçok yeni iş üretti. - Tourism generated many new jobs.

generate
doğurmak
generate
vücut vermek
generate
geom
generate
(Askeri) ELEKTRİK CEREYANI MEYDANA GETİRMEK
generate
oluştur

Elektrik akımı manyetizma oluşturabilir. - An electric current can generate magnetism.

Furigana otomatik olarak oluşturulur. - The furigana is automatically generated.

Englisch - Englisch
Announcement
generate
privilege
advanced search
(webdb tutorial guide; search in this book)
Favoriten