(kefaletle tahliye edilen sanık) hazır bulunması gereken duruşmaya gelmemek

listen to the pronunciation of (kefaletle tahliye edilen sanık) hazır bulunması gereken duruşmaya gelmemek
Türkisch - Englisch
{k} jump/skip bail
(kefaletle tahliye edilen sanık) hazır bulunması gereken duruşmaya gelmemek

    Silbentrennung

    (ke·fa·let·le tah·li·ye e·di·len sa·nık) ha·zır bu·lun·ma·sı ge·re·ken du·ruş·ma·ya gel·me·mek

    Aussprache

    Wort des Tages

    oology
Favoriten