değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un

listen to the pronunciation of değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un
Türkçe - Türkçe
yöre
değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un

    Heceleme

    de·ğir·men·ler·de, taş·la kas·nak a·ra·sın·da ka·lan ve hay·van ye·mi o·la·rak kul·la·nı·lan un

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    bricolage