dating back

listen to the pronunciation of dating back
İngilizce - Türkçe
geri kalma
(Ticaret) geri tarih koymak
date back
e kadar giden
date back
öncesine uzanmak, eski bir zamana ait olmak, evvel bir zamana tarihlenmek- This story dates back 200 years
İngilizce - İngilizce

dating back teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

date back
Belong to an earlier time: "This story dates back 200 years"
date back
belong to an earlier time; "This story dates back 200 years"
date back
If something dates back to a particular time, it started or was made at that time. a palace dating back to the 16th century This tradition dates back over 200 years
dating back