dans (etme)

listen to the pronunciation of dans (etme)
Türkçe - İngilizce
dancing
dans etme
dancing

The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s. - 1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu.

Tom felt like dancing. - Tom'un canı dans etmek istedi.

ayaklarını yere vurarak dans etme
tap dance
dans (etme)