dışardan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek

listen to the pronunciation of dışardan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek
Türkçe - Türkçe
karşılamak
dışardan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek

    Heceleme

    dı·şar·dan ge·len bir kim·se·ye kar·şı·la·yı·cı o·la·rak çık·mak, is·tik·bal et·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    pudency