dünyanın yok olacağı, ölülerin dirilip ayağa kalkacağı zaman

listen to the pronunciation of dünyanın yok olacağı, ölülerin dirilip ayağa kalkacağı zaman
Türkçe - Türkçe
kıyamet günü
dünyanın yok olacağı, ölülerin dirilip ayağa kalkacağı zaman

    Heceleme

    dün·ya·nın yok o·la·ca·ğı, ö·lü·le·rin di·ri·lip a·ya·ğa kal·ka·ca·ğı za·man

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    mojo