düşünmediği, ummadığı hâlde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek

listen to the pronunciation of düşünmediği, ummadığı hâlde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek
Türkçe - Türkçe
rast gelmek
düşünmediği, ummadığı hâlde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek

    Heceleme

    dü·şün·me·di·ği, um·ma·dı·ğı hâlde kar·şı·laş·mak, rast·la·mak, te·sa·düf et·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    exigent