düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan

listen to the pronunciation of düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan
Türkçe - Türkçe
gerçek
düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan

    Heceleme

    dü·şü·nü·len, ta·sa·rım·la·nan, im·ge·le·nen şey·le·re kar·şıt o·la·rak var o·lan

    Telaffuz