cycle counter

listen to the pronunciation of cycle counter
İngilizce - Türkçe
devir sayacı
(Bilgisayar) salınım sayacı
(Tekstil) ritm sayacı
(Bilgisayar,Teknik) çevrim sayacı
ritim sayacı
cycle index counter
çevrim dizin sayacı
cycle counter