cuma

listen to the pronunciation of cuma
Türkçe - İngilizce
(Din) Jumu'ah, Jummah
Fri

Will you come to our usual game of poker next Friday? - Gelecek Cuma her zamanki poker oyunumuza gelecekmisin?

Tom always wears a tie to work, except on Fridays. - Tom, Cumalar hariç, çalışmak için her zaman kravat takar.

sixth day of the week
{i} Friday

Will you come to our usual game of poker next Friday? - Gelecek Cuma her zamanki poker oyunumuza gelecekmisin?

I'll see him next Friday. - Önümüzdeki cuma onu göreceğim.

cuma gecesi
friday night
cuma günleri
on Fridays
cuma günü
on Friday
cuma günü ayrılıyorum
I am leaving on Friday
cuma namazı
Islam Friday prayers
cuma namazı
friday prayer
her cuma
fridays
pazartesi-cuma
monday-friday
n cuma namazi
n Friday prayers
bugün cuma
Today is Friday
geçen cuma
last Friday
her cuma
on Fridays
paskalyadan önceki cuma
Good Friday

You can't sing and dance on Good Friday. - Paskalyadan önceki cuma günü şarkı söyleyip dans edemezsin.

Türkçe - Türkçe
Cuma namazı
Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün
Cuma 1
(Kuran) Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar, hükümran, çok kutsal, güçlü ve Hakim olan Allah'ı tesbih ederler
Cuma 10
(Kuran) Namaz bitince yeryüzüne yayılın; Allah'ın lutfundan rızık isteyin; Allah'ı çok anın ki saadete erişesiniz
Cuma 11
(Kuran) Onlar bir kazanç veya bir eğlence gördüklerinde, seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler. De ki: "Allah katında olan, eğlenceden de kazançtan da hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en iyisidir." *
Cuma 2
(Kuran) Kitapsız kimseler arasından, kendilerine ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara Kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Onlar, daha önce, şüphesiz apaçık bir sapıklık içinde idiler
Cuma 3
(Kuran) Onlardan başkalarına da -ki henüz onlara katılmamışlardır- Kitap ve hikmeti öğretmek üzere, peygamberi gönderen Allah'tır. O, güçlüdür, Hakim'dir
Cuma 4
(Kuran) Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lutfudur. Allah, büyük lutuf sahibidir
Cuma 5
(Kuran) Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kötüdür! Allah zalimleri doğru yola eriştirmez
Cuma 6
(Kuran) De ki: "Ey Yahudiler! Bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda samimi iseniz, ölümü dilesenize!
Cuma 7
(Kuran) Yaptıklarından ötürü, ölümü asla dileyemezler. Allah, zalimleri bilendir
Cuma 8
(Kuran) De ki: "Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır; sonra; görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz, O size işlediklerinizi haber verecektir."*
Cuma 9
(Kuran) Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilseniz, bu sizin için daha iyidir
cuma gecesi
Perşembeyi cumaya bağlayan gece
cuma namazı
Cuma günü öğle vaktinde cemaatle kılınan namaz
cuma