crypto

listen to the pronunciation of crypto
İngilizce - Türkçe
muammalı
(Askeri) şifre
kapalı
açık olmıyan
(önek) gizli
(Askeri) kriptografik (cryptographic)
saklı
muammal
(Askeri) KRİPTO: Ele alınması, depolanması ve kullanılması özel bir dikkati gerektiren gizlilik dereceli bütün kripto bilgilerini tanıtmaya yarayan bir terim
siyasi görüşünü gizleyen
gizli

Tom bir gizli faşist. - Tom is a crypto-fascist.

önek gizli
(Tıp) crypto
kripto

Günümüzde, kriptografi genellikle online iletişim ve işlemleri daha güvenli yapmak için kullanılır. - Nowadays, cryptography is often used to make online communications and transactions more secure.

crypto account
(Askeri) KRİPTO HESABI: Elinde, periyodik şekilde kayıt işlemini gerektiren kripto malzemesi bulunduran bir kimse tarafından tutulan bir hesap işlemi
crypto ancillary unit; cryptographic auxiliary unit
(Askeri) kripto yardımcı birliği; kriptografik yardımcı birim
crypto api32
(Bilgisayar) şifreleme apı32
crypto comfort telephone
(Askeri) kriptolu telefon
crypto communication
(Askeri) kriptolu haber
crypto communication
(Askeri) KRİPTOLU MUHABERE; KRİPTOLU HABER: Kriptolanmak suretiyle anlaşılmaz bir hale sokulmuş herhangi bir haber veya muhabere
crypto communication
(Askeri) kriptolu muhabere
crypto control unit
(Askeri) kripto kontrol birimi
crypto custodian
(Askeri) KRİPTO MUTEMEDİ: Münasip makam tarafından kripto malzemesinin muhafazasından, kullanılmasından, korunmasından ve tahribinden sorumlu olarak görevlendirilen bir şahıs
crypto custodian
(Askeri) kripto mutemedi
crypto ignition key
(Askeri) kripto başlatma anahtarı
crypto key
kripto anahtari
crypto key change
(Askeri) kriptolama anahtarı değişikliği
crypto net
(Askeri) kripto şebekesi
crypto parts
(Askeri) KRİPTO PARÇASI: Bir mesajın güvenlik nedenleriyle istenilen şekilde bölünmüş kısımlarından biri. Bazı kripto sistemlerinin işletme talimatları tek bir mesaj göstergesi kullanarak kriptolanabilecek grup sayısını belirtir. Kripto parçaları açık bir dille tanıtılır. Bunlar mesaj kısımlarıyla karıştırılmamalıdır
crypto parts
(Askeri) kripto parçaları
crypto period
(Askeri) kripto süresi
crypto principle
(Askeri) kripto prensibi
crypto related information
(Askeri) kripto ile ilgili bilgiler
crypto security
(Askeri) kripto emniyeti
crypto service
(Askeri) kripto servisi
administrative crypto account
(Askeri) İDARİ KRİPTO HESABI, İDARİ KRİPTO LİSTESİ: Elinde kripto dokümanı bulunanlar için tesis edilmiş bir hesap sistemi. Yalnız referans maksatlarıyla kullanılır; çalışmalarla ilgili bir maksat taşımaz
general crypto system
(Askeri) GENEL KRİPTO SİSTEMİ: Kriptolamak ve kripto açmak için, belirli değişmez unsurlardan faydalanan temel usul
practice dangerous to crypto security
(Askeri) KRİPTO EMNİYETİ İÇİN TEHLİKELİ TATBİKAT: Kripto güvenliğinde, ilgili makamlara bildirilmesi gereken bir güvenliği ihlal hareketi. Böyle bir durum; aynı Kripto sistemini ilgilendiren diğer yanlış uygulamalarla birlikte, kripto sisteminin güvenliği üzerinde önemli derecede kötü bir etki yaratabilir
registered crypto material
(Askeri) ÖZEL KAYIT NUMARALI KRİPTO MALZEMESİ: Alındığı, başka yere verildiği veya imha edildiği zaman ve zimmette kaldığı sürece kayıt ve dağıtım bürosuna üç ayda bir durumu hakkında bilgi verilmesi gereken kripto malzemesi. Ayrıca bakınız: "cryptomaterial"
İngilizce - İngilizce
secret or covert
a secret supporter or follower
cryptography
The science of encrypting data so that only the intended person can read it See PGP and http: //www cs hut fi/crypto/
Hidden ornitho Bird
{i} person who secretly supports a group or party
A designation or marking which identifies classified operational keying material, and which indicates that this material requires special consideration with respect to access, storage, and handling
A system for encrypting and decrypting communications, for privacy and security
  [The] marking or designator identifying COMSEC keying material used to secure or authenticate telecommunications carrying classified or sensitive U S Government or U S Government-derived information   Note:   When written in all upper case letters, CRYPTO  has the meaning stated above   When written in lower case as a prefix, crypto and crypt are abbreviations for cryptographic   [NIS]
crypto-
Hidden, secret
crypto-fascism
The holding of fascist views in private or secret
crypto-fascist
Having private or secret fascist views or motives
crypto-fascist
A person whose fascist views or motives are kept private or secret
crypto-revisionism
the political use of historical revisionism
crypto-
Crypto- is added to adjectives and nouns to form other adjectives and nouns which refer to people who have hidden beliefs and principles. Hidden; secret: cryptoclastic. secret or hidden
Türkçe - İngilizce
(Tıp) crypto
crypto

  Türkçe nasıl söylenir

  krîptō

  Telaffuz

  /ˈkrəptō/ /ˈkrɪptoʊ/

  Etimoloji

  [ 'krip-(")tO ] (noun.) 1946. crypt-.

  Videolar

  ... crypto systems, PGP and the others, really do allow an ...

  Günün kelimesi

  taxis