cowardice, meanness of spirit

listen to the pronunciation of cowardice, meanness of spirit
İngilizce - Türkçe

cowardice, meanness of spirit teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pusillanimity
korkaklık
pusillanimity
alçaklık
pusillanimity
ödleklik
pusillanimity
{i} pısırıklık
İngilizce - İngilizce
{n} pusillanimity
cowardice, meanness of spirit