courage, heroism, gallantry; in the sense of show

listen to the pronunciation of courage, heroism, gallantry; in the sense of show
İngilizce - Türkçe

courage, heroism, gallantry; in the sense of show teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bravery
{i} yiğitlik
bravery
babayiğitlik
bravery
alplık
bravery
kahramanlık

Kahramanlık büyük bir erdemdir. - Bravery is a great virtue.

Eski insanlar kahramanlık hikayelerini anlatmaktan hoşlanmışlar. - Ancient people liked to tell stories of bravery.

bravery
{i} görkem
bravery
{i} mertlik
bravery
{i} cesaret

Tom onun cesareti için Mary'ye hayran. - Tom admired Mary for her bravery.

Cesaretinden dolayı ona güvenim vardı. - Because of his bravery, I had confidence in him.

bravery
{i} ihtişam
bravery
kahramanhk
İngilizce - İngilizce
{n} bravery
courage, heroism, gallantry; in the sense of show