counterattack

listen to the pronunciation of counterattack
İngilizce - Türkçe
karşı saldırı yapmak
kontratak yapmak
{f} karşı saldırı yap
kontratak
karşı saldırı
{i} karşı atak
{f} karşı saldırı y
mukabil hücum
{i} karşı hücum
(Askeri) KARŞI TAARRUZ: Savunma durumundaki bir kuvvetin, taarruz eden bir kuvvete karşı, kuvvetin tamamı veya bir kısmıyla kaybedilen bir araziyi geri almak, düşmanın ileri birliklerini imha etmek veya bunların ana kuvvetlerle irtibatını kesmek gibi özel amaçlarla veya düşmanın taarruzla elde etmek istediği hedeflere ulaşmasını engellemek gibi genel amaçlarla giriştiği bir taarruz
{f} karşı saldırıda bulunmak
{f} karşı hücuma geç
karşı akın
local counterattack
(Askeri) MEVZİİ KARŞITAARRUZ, MAHALLİ KARŞITAARRUZ: Kaybedilen bir yeri geri almak veya düşmana ihtiyatlarını sarfettirmek için, mahalli ihtiyatlar tarafından yapılan karşıtaarruz. Mevzii karşıtaarruz, genel karşıtaarruz (counteroffensive) dan farklı ve daha dar çerçevelidir. Bak. "counterattack" ve "counteroffensive"
to counterattack
karşı hücuma geçmek
to counterattack
karşı saldırıda bulunmak
İngilizce - İngilizce
an attack launched by a defending team soon after it regains possession of the ball
A term used to describe transition play between half court offense Generally it is used to set up a half court offense or to exploit a man advantage over the opponent's defense for a high percentage shot TOP
(chess) an attack that is intended to counter the opponent's advantage in another part of the board an attack by a defending force against an attacking enemy force in order to regain lost ground or cut off enemy advance units etc
make a counterattack
alternative spelling of counter-attack
The initiation of an attack on the opposing goal upon gaining possession of the ball
an attack mounted by the defender or a player who is apparently defending
an attack you make against someone who has attacked you, in a war, sport, or argument
{f} retaliate, make a counterattack
{i} attack made in retaliation, responsive attack
(Army) a form of attack by part or all of a defending force against an enemy attacking force, with the general objective of denying the enemy his goal in attacking (FM 3-0)
(chess) an attack that is intended to counter the opponent's advantage in another part of the board
an attack by a defending force against an attacking enemy force in order to regain lost ground or cut off enemy advance units etc
counterattacks
plural of counterattack
counterattack