cost whose size is not dependent upon the amount of business done

listen to the pronunciation of cost whose size is not dependent upon the amount of business done
İngilizce - Türkçe

cost whose size is not dependent upon the amount of business done teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fixed cost
sabit maliyet
fixed cost
(Gıda) sabit gider
fixed cost
(Ticaret) sabit masraf
İngilizce - İngilizce
fixed cost
cost whose size is not dependent upon the amount of business done

  Heceleme

  cost whose size I·s not de·pend·ent up·on the a·mount of busi·ness done

  Türkçe nasıl söylenir

  kôst huz sayz îz nät dîpendınt ıpän dhi ımaunt ıv bîznıs dʌn

  Telaffuz

  /ˈkôst ˈho͞oz ˈsīz əz ˈnät dəˈpendənt əˈpän ᴛʜē əˈmount əv ˈbəznəs ˈdən/ /ˈkɔːst ˈhuːz ˈsaɪz ɪz ˈnɑːt dɪˈpɛndənt əˈpɑːn ðiː əˈmaʊnt əv ˈbɪznəs ˈdʌn/

  Günün kelimesi

  mojo