corporate power and authority

listen to the pronunciation of corporate power and authority
İngilizce - Türkçe
(Ticaret) tüzel kişilik yetkileri
corporate power and authority

  Heceleme

  cor·po·rate po·wer and au·tho·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  kôrprıt pauır ınd ıthôrıti

  Telaffuz

  /ˈkôrprət ˈpouər ənd əˈᴛʜôrətē/ /ˈkɔːrprət ˈpaʊɜr ənd əˈθɔːrətiː/

  Günün kelimesi

  gastronome