coordination of dubbed sound to lip movements

listen to the pronunciation of coordination of dubbed sound to lip movements
İngilizce - Türkçe
dudak eşlemesi cin
coordination of dubbed sound to lip movements

  Heceleme

  co·or·di·na·tion of dubbed sound to lip movements

  Türkçe nasıl söylenir

  kōôrdıneyşın ıv dʌbd saund tı lîp muvmınts

  Telaffuz

  /kōˌôrdənˈāsʜən əv ˈdəbd ˈsound tə ˈləp ˈmo͞ovmənts/ /koʊˌɔːrdənˈeɪʃən əv ˈdʌbd ˈsaʊnd tə ˈlɪp ˈmuːvmənts/