container for camping supplies that is carried on the back

listen to the pronunciation of container for camping supplies that is carried on the back
İngilizce - Türkçe

container for camping supplies that is carried on the back teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

backpack
pikniğe gitmek
backpack
{f} pikniğe git
backpack
sırt çantası

Tom'un her zaman omuzunda asılı bir sırt çantası vardır. - Tom always has a backpack slung over his shoulder.

Sırt çantasında birkaç kitap var. - There are a few books in the backpack.

backpack
{i} arka çantası
backpack
{i} çıkın
backpack
{f} omzunda sırt çantasıyla gezmek
İngilizce - İngilizce
backpack
container for camping supplies that is carried on the back

  Heceleme

  con·tain·er for camping supplies that I·s car·ried on the back

  Türkçe nasıl söylenir

  kınteynır fôr kämpîng sıplayz dhıt îz kärid ôn dhi bäk

  Telaffuz

  /kənˈtānər ˈfôr ˈkampəɴɢ səˈplīz ᴛʜət əz ˈkarēd ˈôn ᴛʜē ˈbak/ /kənˈteɪnɜr ˈfɔːr ˈkæmpɪŋ səˈplaɪz ðət ɪz ˈkæriːd ˈɔːn ðiː ˈbæk/