conformity assessment scheme

listen to the pronunciation of conformity assessment scheme
İngilizce - Türkçe
(Ticaret) uygunluk değerlendirme planı
conformity assessment scheme

  Heceleme

  con·for·mi·ty as·sess·ment scheme

  Türkçe nasıl söylenir

  kınfôrmıti ısesmınt skim

  Telaffuz

  /kənˈfôrmətē əˈsesmənt ˈskēm/ /kənˈfɔːrmətiː əˈsɛsmənt ˈskiːm/