concealed place, hiding place, hideout, shelter

listen to the pronunciation of concealed place, hiding place, hideout, shelter
İngilizce - Türkçe

concealed place, hiding place, hideout, shelter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hideaway
(sakçıdan) saklanacak yer
hideaway
kır evi
hideaway
{i} gizleme yeri
hideaway
saklanacak yer
hideaway
{i} sayfiye evi
hideaway
{i} (polisten) saklanacak yer, yatak
hideaway
{i} saklanma yeri

Aktör Colarado'da bir saklanma yerine sahip. - The actor has a hideaway in Colorado.

Onların saklanma yerini saptamak bir haftamızı aldı. - It took us a week to locate their hideaway.

İngilizce - İngilizce
{i} hideaway
concealed place, hiding place, hideout, shelter