competition, contention; act of competing

listen to the pronunciation of competition, contention; act of competing
İngilizce - Türkçe

competition, contention; act of competing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rivalry
rekabet

Tom ile erkek kardeşi arasında çok sayıda kardeş rekabeti vardı. - There was a lot of sibling rivalry between Tom and his brother.

Onların aralarındaki rekabet kısa sürede ortaya çıktı. - The rivalry between them was soon apparent.

rivalry
rakiplik
rivalry
{i} yarışma
rivalry
{i} çekişme
rivalry
(Ticaret) rakip olma
İngilizce - İngilizce
{i} rivalry
competition, contention; act of competing