comittee of banking regulations and supervisory practices

listen to the pronunciation of comittee of banking regulations and supervisory practices
İngilizce - Türkçe
bankacılık düzenlemeleri ve gözetim uygulamaları komitesi
comittee of banking regulations and supervisory practices