come first thing

listen to the pronunciation of come first thing
İngilizce - Türkçe

come first thing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

first thing come to mind
akla ilk gelen
İngilizce - İngilizce
come immediately; deal with the most important matter first
come first thing

  Türkçe nasıl söylenir

  kʌm fırst thîng

  Telaffuz

  /ˈkəm ˈfərst ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈkʌm ˈfɜrst ˈθɪŋ/

  Günün kelimesi

  judas