cinsel zevki için her türlü yasa ve töreleri çiğnemekten çekinmeyen kimse

listen to the pronunciation of cinsel zevki için her türlü yasa ve töreleri çiğnemekten çekinmeyen kimse
Türkçe - Türkçe
ırz düşmanı
cinsel zevki için her türlü yasa ve töreleri çiğnemekten çekinmeyen kimse

    Heceleme

    cin·sel zev·ki i·çin her tür·lü ya·sa ve tö·re·le·ri çiğ·ne·mek·ten çe·kin·me·yen kim·se

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    bridewell