characteristic of, or like, a buffoon

listen to the pronunciation of characteristic of, or like, a buffoon
İngilizce - Türkçe

characteristic of, or like, a buffoon teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

buffoon
{i} şaklaban
buffoon
{i} soytarı
buffoon
kaşmer
buffoon
maskara
buffoon
{i} şakacı
buffoon
{i} muzip
buffoon
{i} dalgacı
buffoon
{i} palyaço
buffoon
buffoonishsoytarı gibi
buffoon
buffoonerymaskaralık
İngilizce - İngilizce
buffoon
characteristic of, or like, a buffoon