characteristic actuation width

listen to the pronunciation of characteristic actuation width
İngilizce - Türkçe
(Askeri) KARAKTERİSTİK FAALİYETE GEÇME GENİŞLİĞİ: Tarama aletinin tek bir hareketiyle mayının faaliyete geçirilebileceği genişlik
characteristic actuation width