cennet gibi

listen to the pronunciation of cennet gibi
Türkçe - İngilizce
paradisical
paradisiacal
Elysian
heavenly
paradisiac
idyllic

Sami and Layla had an idyllic life. - Sami ve Leyla cennet gibi bir hayat yaşadılar.

Cennet gibi yer
Elysium
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Cennet·misâl
cennet gibi